احضار مجدد اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان به دادگاه

KMMK:
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ شمسی، اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان و از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران به دادگاه احضار شده‌است.
اسکندر لطفی طی ابلاغیه ای که به دفتر وکیل ایشان آقای صالح نیکبخت، ارسال شده است، باید روز دوشنبه ۷ بهمن به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی حکومت ایران در شهر سنه مراجعه کند.

قابل ذکر است طی ماه های گذشته این فعال صنفی معلمان شش بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
ایشان با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در فضای مجازی در دادگاه انقلاب محاکمه شده است.
اسکندر لطفی آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه حکومت ایران بازداشت و در جریان تفتیش منزل موبایل و کامپیوتر ایشان ضبط و وی را برای بازجویی به اطلاعات حکومت ایران در شهر سنە منتقل کرده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان