سنە/خودکشی یک نوجوان پانزدە ساله/ پیدا شدن جسد دو شهروند در سقز

KMMK:

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ شمسی، یک نوجوان پانزده ساله اهل شهر سنە اقدام به خودکشی کرده است. همزمان جسد دو شهروند سقزی نیز پیدا شده است.
این نوجوان ریبوار ملایی نام داشته و ساکن شهر سنه در شرق کوردستان میباشد، که در نتیجه اقدام به خودکشی جان خود را از دست داده است.
تا لحظه انتشار این خبر از علت خودکشی این نوجوان اطلاعی در دست نیست.
در مورد دیگر، جمعه ۲۷ دیماه، جسد دو شهروند سقزی با نامهای صمد محمدزادە و صباح لطیف نژاد در اطراف شهر سقز پیدا شده است.
اجساد این ۲ جوان سقزی در زمینهای جنب کمربندی(کنارگذر بوکان_دیواندره) توسط مردم کشف شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، علت مرگ این دو جوان مشخص نشده است، احتمال داده شده است که این دو نفر به قتل رسیده باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان