مریوان/ طی یک سناریو ساختگی چند قصاب روستای نی به زندان محکوم شدند

KMMK:
شنبه ۲٨ دیماه ۱۳۹٨ شمسی، جمعی از قصابان کاسب در روستای نی از توابع مریوان، طی حکم زندانی که در یک پرودنده مشترک برایشان صادر شده بود خود را به زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در مریوان معرفی کردند.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، هویت افراد محکوم شده به صورت ذیل می باشد:
“خالد پروازە، عرفان پروازه، فاتح پروازە، محمد پروازه، عبدالله پروازه، اسعد پروازه و وفا بدخش که همگی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
طبق اطلاعات این منبع آگاه؛ اداره دامپزشکی استان سنه از شیوه کشتار دامها و گوشتهای عرضه شده در قصابیهای این روستا شکایت داشته و اعلام کردە است که گوشتهای غیربهداشتی به مصرف کنندگان عرضه می شود.
همچنان افزود؛ این در حالی است که مردم شهرستان مریوان و بیشترین شهرهای استان سنه و استانهای همجوار سالیان متمادیست که از گوشتهای عرضه شده در این روستا استفاده کرده و در این مدت حتی یک مورد نارضایتی و شکایت به کسبه گزارش نشده است.
لازم به ذکر است: قصابی و عرضه گوشت تازه دامی در روستای نی، دیرزمانیست که در شهرستان مریوان یکی از دلایل ورود گردشگران و متقاضیان گوشت تازه بە آن شده است و نهادهای حکومتی هر از گاهی به دلایل واهی شرایط زندگی را بر مردم این روستا سخت میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان