مجروح شدن یک نفر به علت انفجار گاز در یک واحد مسکونی کرماشان

KMMK:

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ شمسی، وقوع یک فقره انفجار به علت نشتی گاز در میدان فردوسی کرماشان، خسارات فراوانی به تعدادی از واحدهای مسکونی این منطقه وارد کرد و یک نفر هم مجروح شد.

این حادثه ساعت ۷:۲۲ دقیقه صبح یکشنبه در یک ساختمان پنج طبقه در محله فردوسی به علت رعایت نکردن مسائل ایمنی روی داد.

لازم بذکر است که، شخص آسیب دیده به مرکز درمانی اعزام شده است.

بر اثر این انفجار خساراتی نیز به ساختمان های اطراف وارد شده و شیشه های برخی واحدهای مسکونی شکسته شده و یا پنجره آنها به بیرون پرتاب شده است.
عدم رعایت مسائل ایمنی، استاندارد نبودن مواد و وسایل به کار گرفته شده از عمده مواردی هستند که مسبب این حوادث میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان