جانباختن یک کارگر اهل سقز در هشتگرد کرج

KMMK:
شنبە ۲۸ دی ۱۳۹۸ شمسی، یک کارگر اهل سقز با نام شهرام احمدپور بر اثر حادثه کاری جان خود را از دست داد.
نامبرده به حرفه جوشکاری بر روی یک اسکلت آهنی در شهر هشتگرد – حومه کرج – مشغول به کار بود. ایشان حین کار از بالای اسکلت به پایین سقوط کرده و به علت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
شهرام احمدپور ۲۹ ساله، متاهل و ساکن محله بهارستان سقز است و برای کار به تهران رفته بود.
قابل ذکر است که عدم وجود وسایل ایمنی جان بسیاری از کارگران را به خاطر انداخته و سالانه تعداد زیادی از کارگران دچار حوادث کاری میشوند.
تاکنون تعداد زیادی از کارگران به خاطر عدم وجود وسایل ایمنی کار و عدم رعایت امنیت کاری دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده اند.
قابل ذکر است اکثر این کارگران از بیمه کاری محروم بوده و آسیبهای وارده چه به شکل جراحت و حتی در صورت مرگ به هیچ وجه جبران خسارت نمی‌شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان