صدورحکم دو سال حبس بدون حق اعتراض برای ایران راه پیکر

KMMK:

فعال مدنی، ایران راه پیکر  متولد ۱۳۶۱ در مریوان به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. ایشان توسط دیوان عالی کشور از حق اعتراض و فرجام خواهی محروم شده است.
بر اساس گزارش دریافتیKMMK,  به دلیل اعلام شفاهی حکم صادره از سوی دادگاه، دادنامه کتبی به وکیل نامبرده داده نشده که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در این صورت امکان اعتراض و ارسال آن به دیوان عالی کشور ممکن نیست.
ایران راه پیکر در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹٨ بعد از بازگشت از سلیمانیه در جنوب کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و در دادگاهی فرمایشی و بدون حضور وکیل به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که نامبرده بر رای صادره اعتراض کرده بود.
نامبرده بعد از ۴ ماه و ۵ روز زندان، در آخرین روز شهریور با تودیع وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

لازم به ذکر است:این فعال مدنی کورد از مشکل بیماری ریه رنج می برد و چند ماه قبل از بازداشت در بیمارستان به همین دلیل بستری بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان