ضرب و شتم و اهانت به سیاوش حیاتی در هنگام بازداشت

KMMK:
سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ شمسی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کرماشان بازداشت شد.

براساس گزارشهای رسیده خانواده نامبرده پس از پیگیریهای مداوم توانسته اند با این فعال مدنی یارسان ملاقات به عمل آورند، این در حالیست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت و محل نگهداری وی ابراز بی اطلاعی میکردند.

در ۲۳ دی ماه و یک روز پس از بازداشت نامبرده، خانواده سیاوش حیاتی توانستند پس از پیگیریهای مداوم با ایشان ملاقاتی کوتاه داشته باشند و در حین ملاقات نامبرده اعلام کرده است که در هنگام بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همچنین مورد اهانت و هتک حرمت قرار گرفته‌ است همچنین خانواده ایشان اعلام کرده‌اند که آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم بر روی بدن وی به وضوح نمایان بوده است.
نیروهای امنیتی اعلام کردەاند کە نامبردە را تحویل اطلاعات سپاە خواهند داد و بدین شکل نامبردە و خانوادە ایشان را تهدید کردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان