بازداشت دست کم ١١ نفر از معترضان در سنە و کرماشان

KMMK:

یکشنبە ٢٢ دی ۱۳۹۸ شمسی، در جریان تجمعات اعتراضی مردمی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای سنه و‌ کرماشان دست کم یازده تن را بازداشت کرده‌اند. این نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بە مردم معترض حملە کردە و با باتوم و گاز اشک آور آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در خیابان ششم بهمن و خیابان توحید دست کم ٧ شهروند را بازداشت کردەاند کە یکی از آنها یک زن بودە است. هویت یکی از این بازداشت شدگان توفیق قلەکویی، ٢٣ سالە اعلام شده است.

در کرماشان و جلوی درب ورودی دانشگاه رازی، نیروهای پلیس و لباس شخصی به مردم حمله کرده و دست کم ۴ تن از معترضین از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت شدەاند. سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان یارسان یکی از بازداشت شدگان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان