سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان بازداشت شد

KMMK:
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ شمسی، سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در شهر کرماشان توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات دریافتیKMMK, نامبرده جلو درب ورودی دانشگاه رازی کرماشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
قابل ذکر است که امروز تجمعات اعتراض آمیزی در شرق کوردستان و ایران شکل گرفته است. کرماشان در شرق کوردستان از شهرهایی است که تجمعات وسیع مردمی در آن شکل گرفته است. در دیگر شهرهای شرق کوردستان نیز تجمعات مردمی برقرار است.
احتمال میرود بازداشت آقای حیاتی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم و ممانعت از تجمعات مردمی باشد.
تا لحظه انتشار این خبر از علت اصلی بازداشت این فعال مدنی اطلاعی در دست نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان