شکنجه آرام فتحی فعال مدنی اهل مریوان

KMMK:

چهارشنبه ۱٨ دی ۱۳۹۸ شمسی آرام فتحی بە صورت موقت از زندان جمهوری اسلامی ایران در مریوان آزاد شد.

نامبرده مدت چهار روز در حبس بوده و در این مدت و در دوره بازجویی با شکنجه روبرو شده است.

بر اساس گزارش رسیده به KMMK: آثار کبودی بر روی بدن این فعال محیط زیست و مدنی مریوانی مشهود بوده است.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعتراف گیری اجباری، افراد بازداشت شده را شکنجه جسمی و روانی میدهند.

قابل ذکر است که سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه نامبرده به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در مریوان برده شده و سپس، مجدداً وی را به زندان حکومت در مریوان منتقل کردند. این فعال مدنی مریوانی تاکنون بارها بازداشت و با اتهامات غیرواقعی روبرو شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان