مرگ یک کولبر زخمی پس از ۱۰ روز

KMMK:

روز دوشنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹٨ یک کولبر زخمی ۲۵ ساله به نام ” خضر بینوا ” اهل روستای درمان آوا از توابع سردشت بعد از روز درگذشت.

باید یادآور شد: خضر بینوا در تاریخ ۶ دیماه به همراه کاروانی از کولبران در منطقه مرزی سردشت در حال عبور بوده که از سوی نیروهای مرزی ایران به سویشان تیراندازی شده که نامبرده با اصابت گلوله ای به سر مصدوم شده و پس از ۱۰ روز در بیمارستان جان می بازد.

بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در طول یک سال گذشته میلادی، کولبران و کاسبکاران مرزی شرق کوردستان ازسوی نیروهای مرزی و مسلح حکومت جمهوری اسلامی ایران به وحشیانه ترین شیوه مورد حمله و آزار قرار گرفته اند به شیوه ای که در این مدت ۱۳۰ کولبر زخمیو ۶٨ کولبر جان خود را از دست داده و ۱۷ کاسبکار زخمی و ۱۶ کاسبکار دیگر کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان