گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە دسامبر ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٦ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

اسمتاریخزنداناتهام
1امیرخرم نجف آبادی11.12.2019کرماشانقتل
2خلیل کرمی11.12.2019کرماشانقتل
3؟11.12.2019کرماشان؟
4؟11.12.2019کرماشان؟
5؟11.12.2019کرماشان؟
6فرزاد سیف پناهی18.12.2019سنەقتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٤٠ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

نامتاریخمکاناتهامات سیاسی 
1فرشته چراغی 01.12.2019سرپل ذهاوفعالیت روزنامەنگاری
2سوران راوند01.12.2019مریوانشرکت در اعتراضات
3دانیال رحمانی01.12.2019مریوانشرکت در اعتراضات
4باقی فتحی01.12.2019مریوان؟
5مسعود طاهری01.12.2019جوانرود؟
6آروین رضایی‌نژاد01.12.2019جوانرود؟
7آرام سعیدیان01.12.2019جوانرود؟
8آرمان سعیدیان01.12.2019جوانرود؟
9کمال ظاهری01.12.2019جوانرود؟
10یاسر هدایتی01.12.2019جوانرود؟
11صحبت امیدی02.12.2019کرماشانفعالیت فرهنگی
12محی الدین اصغری02.12.2019کرماشانفعالیت فرهنگی
13رشید ناصرزاد04.12.2019شنوفعالیت محیط زیستی و روزنامەنگاری
14اکبر گویلی09.12.2019سنهفعالیت مدنی
15صابر قادری12.12.2019دهگلانفعالیت محیط زیستی 
16کاوە صالحی15.12.2019جوانرود؟
17حمزە عزیزی15.12.2019جوانرود؟
18آکو جلیلیان16.12.2019کرماشاناتهامات سیاسی 
19محمد سرمابر16.12.2019بوکانشرکت در اعتراضات
20مهدی علیزاده16.12.2019اورمیهفعالیت مدنی
21داریوش مرادی16.12.2019کرماشانفعالیت فرهنگی
22سهراب مرادی16.12.2019کرماشانفعالیت فرهنگی
23احمد بساطی16.12.2019کرماشانفعالیت فرهنگی
24آنیسا جعفری17.12.2019کرماشاناتهامات سیاسی 
25حسین خادم17.12.2019خرم آبادشرکت در اعتراضات
26معصومه سلیمانی17.12.2019خرم آبادشرکت در اعتراضات
27همایون عباسی18.12.2019تهرانفعالیت روزنامەنگاری
28گولان علیزاده18.12.2019مهابادفعالیت مدنی
29فرزاد سفره19.12.2019کرماشان؟
30فؤاد مظفری19.12.2019کرماشان؟
31خلیل اسدی بوژانی20.12.2019کرماشان؟
32مظفر وطندوست20.12.2019کرماشان؟
33میلاد فیضی پور23.12.2019مریواناعتراض مدنی
34علی میلان25.12.2019ماکو؟
35بابک دبیریان25.12.2019کرماشانروزنامەنگاری
36ناصر همتی30.12.2019اصفهان؟
37لیلا تیراندازی30.12.2019سنه؟
38لقمان فیضی30.12.2019سنهفعالیت کارگری
39سامان میرکی30.12.2019سنهفعالیت کارگری
40آرمان شاکری09.12.2019مریوانشرکت در اعتراضات

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٧ کولبر و کاسبکار کشته  و ٦ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

اسمسنتاریخمکانعلت
1مهدی یوسفی3803.12.2019خاومیرآباد مریوانشلیک مستقم نیروهای نظامی
2عزیز منگور؟15.12.2019شنوشلیک مستقم نیروهای نظامی
3هادی حسنی 1615.12.2019ربطشلیک مستقم نیروهای نظامی
4آزاد خسروی2217.12.2019منطقه مرز هوراماندر اثر سرما وکولاک
5فرهاد خسروی1317.12.2019منطقه مرز هوراماندر اثر سرما وکولاک
6محمد رشید زاده؟28.12.2019قَله رَشدر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی
7سعدی صفایی؟28.12.2019دیواندرهدر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

اسمسنتاریخمکانعلت
1یادگار اسماعیلی؟10.12.2019مرز بانهشلیک مستقیم نیروهای نظامی
2رحیم عباسی؟21.12.2019سردشتسقوط از ارتفاع
3صلاح درزیانی؟24.12.2019ته ته هورامانسقوط از ارتفاع
4عزیز عزیزی؟24.12.2019مرز چومانشلیک مستقیم نیروهای نظامی
5افشین اعلایی حیدرانلو 2324.12.2019چالدرانشلیک مستقیم نیروهای نظامی
6خضر (خدر) بینوا2528.12.2019درماناویشلیک مستقیم نیروهای نظامی

مین

اسمسنتاریخمکان
1عثمان رستم زاده؟11.12.2019مرزشوشمی

خودکشی

در این ماە ٦ نفر خودکشێ کردەاند

اسمسنتاریخمکانعلت
1آرینا موسوی؟11.12.2019سقزاختلافات خانوادگی
2مهتاب نوری؟14.12.2019سقزاختلافات خانوادگی
3پدرام حاجی؟23.12.2019کانی دینار؟
4شیوا؟23.12.2019اورمیهاختلافات خانوادگی
5عرفان عزیزی خشک‌رودی1728.12.2019کرماشان؟
6گلاویژ قادری؟28.12.2019سقزبه خاطر اختلاف با همسرش

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان