اورمیه: انتقال خسرو زرستان به مکانی نامعلوم

KMMK:
شنبه ۱۴ دی‌ ۱۳۹۸ شمسی ، خسرو زرستان زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیه به زندانی دیگر منتقل شده است.
تا لحظه انتشار این خبر از محلی که نامبرده به آن انتقال داده شده است، اطلاعی کسب نشده است

خسرو زرستان در تاریخ ۱۷ مرداد سال جاری شمسی در شنو (اشنویه) بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر اورمیه در کوردستان منتقل شده بود.
پس از چند هفته بازداشت و پایان مراحل بازجویی نامبرده به زندان مرکزی این حکومت در اورمیه منتقل شده بود.

نامبرده آبان‌ماه سال جاری به اتهام عضویت در گروه‌های مذهبی از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
قابل یادآوری است که خسرو زرستان در یک پرونده دیگر به همین اتهام به مدت سه سال در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان