پیکر بیجان یک شهروند اهل جوانرو کنار یک رودخانه پیدا شد

KMMK:

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، پیکر یک مرد با هویت هاشم مرادی در شهر جوانرو پیدا شدە است.

پیکر این شهروند اهل جوانرو (جوانرود) در کنار رودخانه “سه‌فی آوا” پیدا شده و بر اساس گزارش شاهدان عینی آثار شکنجه بر بدن وی مشخص بوده است.

هاشم مرادی از مورخ یکشنبه ۲۶ آبان در جریان اعتراضات سراسری شرق کوردستان و ایران مفقود شده بود.

قابل ذکر است که در جریان اعتراضات مردمی آبان ماه تعداد زیادی از شهروندان کشته و زخمی شدند، در روزهای بعد از تجمعات اجساد زیادی در اطراف شهرها پیدا شده که آثار شکنجه بر پیکر همه آنها قابل مشاهده بوده است.

جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت و ربودن شهروندان معترض، تعداد زیادی از آنان را شکنجه و به قتل رسانده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان