جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سنه: تایید حکم زندان یک فعال محیط زیستی

KMMK:
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، همایون بهمنی به ۲سال ۶ ماه ۱۵ روز زندان محکوم شد.
نامبرده در شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه به پنج سال زندان محکوم شده بود که با اعتراض این فعال محیط زیستی در شعبه چهار دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال اولیه به ۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز کاهش یافت.
آقای بهمنی پنج ماه در بازداشت موقت بود و با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیونی توانسته بود به طور موقت آزاد شود.
این فعال زیستی به ارتباط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران متهم شده بود. قابل ذکر است که در جریان بازجویی‌های این فعال زیست محیطی، هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط ایشان با احزاب کوردستانی وجود نداشته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دیواندرە؛ یک شهروند بازداشت شد

زخمی شدن ۲ شهروند کورد در شرق کوردستان توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوسوود؛ سە کولبر با اثر شکنجە نیروهای مسلح ایران زخمی شدند