خودکشی یک زن در سقز و یک نوجوان در کرماشان

KMMK:

دوشنبه دوم دی‌ماه ۹۸، یک نوجوان اهل شهرک جعفرآباد شهر کرماشان با حلق‌آویز نمودن خود به زندگی‌اش خاتمه داد.

بر اساس گزارش، هویت این نوجوان ۱۷ ساله «عرفان عزیزی خشک‌رودی فرزند خیر اله» احرازشده است. این نوجوان به‌وسیله طناب دار و با حلق‌آویز نمودن خود در منزل پدری‌اش اقدام به خودکشی نموده و جانش را ازدست‌داده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارشی از شهر سقز، یک زن به نام گلاویژ قادری بە دلیل اختلاف خانوادگی با حلق اویز کردن خود از لولە گاز منزلشان بە زندگی خود خاتمە دادە است.
بر اساس اطلاعات رسیده نامبرده به خاطر اختلاف به همسرش اقدام به خودکشی کرده است. خانواده نامبرده همسر ایشان را متهم کرده و گفته‌اند که مسبب مرگ دخترشان میباشد، همسر ایشان بازداشت و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

یکی از علت‌های پدیده‌ خودکشی را می‌توان نبود امید به آینده‌ای روشن در میان جوانان دانست و البته از علل قتل زنان و دختران توسط افراد مرد خانواده را می‌توان عرف مردسالارانه‌ی موجود در جامعه و قوانین تبعیض‌آمیز حکومتی در مورد زنان توصیف کرد؛ هرچند عدم وجود یک دستگاه حکومتی یا یک‌نهاد مدنی فعال، جهت آموزش، مشاوره و پیشگیری از روی دادن این موارد و نقض حقوق طبیعی انسان، مشهود است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان