بازداشت یک شهروند در ماکو

KMMK:
شنبە، ٣٠ آذر ۱۳۹۸ شمسی یک شهروند ماکویی با نام علی میلان از شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
نیروهای امنیتی بدون هیچ گونه حکم قانونی اقدام به بازداشت نامبرده کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

وبسایت کردپا در خبری در این باره اعلام کرده است که اتهام ایشان ارتباط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران اعلام شده است. تلاش خانواده نامبرده برای کسب اطلاع از ایشان بدون نتیجه بوده است.
قابل ذکر است که در جریان اعتراضات مردمی آبان ماه در شرق کوردستان و ایران، شهروندان زیادی توسط حکومت ایران بازداشت شده اند. همزمان بر اساس خبری از وبسایت رویترز در جریان اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی و نظامی ایران کشته شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان