زخمی شدن کولبری دیگر این بار در چالدران

KMMK:

سەشنبه ۳ دی ۱۳۹۸ شمسی، یک کولبر با نام افشین اعلایی حیدرانلو با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در پاسگاه نسگریک از ناحیە سر زخمی شده است.

نامبرده به بیمارستان منتقل شده است، ولی هم اکنون در حالت کما می‌باشد.
این کولبر ۲۳ سال سن داشته و از اهل روستای تاقی شهرستان چالدران می‌باشد.
طی روزهای گذشته چندین کولبر در شرق کوردستان هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران قرار گرفته اند که به کشته شدن تعدادی از آنها انجامیده است.
همزمان چندین کولبر نیز بر اثر سرما جان خود را از دست داده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان