مصدومیت شدید یک کولبر به علت سقوط از صخره در هورامان/ حملە بە کولبران در بانە

KMMK:
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ شمسی، یک کولبر با نام صلاح درزیانی به علت سقوط از یکی از صخره های کوهستانهای”ته ته”در هورامان بشدت مجروح شده است.
از سوی دیگر یک کولبر دیگر با هویت عزیز عزیزی اهل بنژاژ بانە در مرز چومان با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران  بە شدت زخمی شد.
قابل ذکر است که در این فصل سال مناطق مورد تردد این کولبران بسیار خطرناک میباشد، جدای از این نیروهای مرزبانی ایران  این کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده و روزانه اقدام به کشتن کولبران میکنند.
طبق آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۲۸ کولبر زخمی شده که با احتساب این دو نفر تعداد آنها به ۱۳۰ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان