اعتصاب معلمان در شهرهای شرق کوردستان

KMMK:
دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، معلمان در بیشتر شهرهای شرق کوردستان در رابطه با پایین بودن حقوق و مشکلات معیشتی و تبعیض سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برعلیه جامعه شرق کوردستان، از شرکت در کلاسها خودداری کردند.

قابل ذکراست که: با افزایش تورم اقتصادی در ایران و بخصوص در شرق کوردستان اکثر قشرهای جامعه با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند و معلمان به عنوان یکی از قشرهای که علاوه بر کار و تلاش فراوان و تاثیر گذار جامعه، در شرایط بسیار سخت با دستمزد کم فعالیت می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان