آثار تخریب محیط زیست کوردستان/ یک قلادە پلنگ کوردستان در روستای زوم تلف شد


KMMK:

طی گزارش های منتشر شده یک قلاده پلنگ در روستای زوم از توابع سولاوا (سروآباد) توسط مردم شناسایی شده است، این پلنگ تلف شده بوده و مردم آن را بی‌جان پیدا کرده‌اند.
پس از مطلع شدن محیط زیست این شهرستان، نیروهای محیط زیست شهرستان سروآباد جسد این پلنگ را برای بررسی بیشتر و علت مرگ به مرکز خود انتقال داده اند.
تخریب زیستگاەهای طبیعی به دلیل توسعه فعالیت های انسانی، از جمله جاده سازی های بدون ارزیابی زیست محیطی، بهره برداری بیش از حد از جنگل ها و مراتع، شکار، توسعه سکونت گاەهای انسانی و آتش سوزی جنگلها و سدسازی… موجب کاهش وسعت عرصەهای طبیعی، قطع ارتباط مابین زیستگاەها و اصطلاحا جزیرەای شدن زیستگاەهای طبیعی شده است و نسل این گونه ارزشمند را در معرض انقراض قرار داده است.
طی سالیان گذشته گزارش‌های زیادی از اقدام عمدی سپاه پاسداران ایران در آتش زدن جنگلها و تخریب محیط زیست منتشر شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان