بیانیە مشترک نهادهای کوردستانی: بازداشت، اذیت و آزار و برخورد امنیتی با اهل قلم را به شدت محکوم می کنیم

KMMK:

در روزهای اخیر بار دیگر شاهد بودیم که نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران با یورش به منزل نویسندگان و اهل قلم و فعالان عرصۀ فرهنگ و ادب در شهر مظلوم و همیشه مقاوم کرماشان(کرمانشاه) واقع در شرق کوردستان، حریم کلمه و قلم را شکسته و اقدام به بازداشت چهره های فرهنگی محبوب و خوشنام این دیار نموده اند.

آکو جلیلیان ادیب، پژوهشگر و واژه شناس بزرگ کُرد که در این سال ها یک تنه و تنها بدون هیچ حمایت و پشتوانه ای زندگی خود را وقف خدمت به زبان و فرهنگ مردم کُرد کرده است، بدون هیچ دلیل و سندی برای بار دوم بازداشت شده است. به همراه او جمعی از جوانانی که در این سال ها بدون کوچک ترین پشتوانه و حمایتی با هزینۀ شخصی و تلاش و پشتکار خودشان به فعالیت فرهنگی و آفرینش ادبی پرداخته اند و بدون هیچ امکاناتی اقدام به انتشار مجله و کتاب های شعر و داستان به زبان کوردی نموده اند، بازداشت و روانۀ بازداشتگاه های بدنام سازمان های امنیتی حکومت ایران شده اند.

منابع خبری از کرماشان خبر می دهند که تا این لحظه دست کم خلیل اسدی بوژانی، آنیسا جعفری مهر، همایون عباسی، فرزاد سفره، فواد مظفری، داریوش مرادی، سهراب مرادی، احمد بساطی، مظفر وطندوست، صحبت امیدی، محی الدین اصغری دستگیر شده اند و منزل چند چهرۀ فرهنگی و اهل قلم دیگر نیز مورد یورش قرار گرفته که از تلاش نیروهای امنیتی برای دستگیری آن ها حکایت دارد. این افراد در طول حیات شان جز تلاش در راستای خدمت به زبان و فرهنگ شهر و سرزمین مادریشان گناه دیگری مرتکب نشده بودند و بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی هیچ توجیهی ندارد.
اگرچه این رفتار در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی به کرات تکرار شده و بر همگان ثابت شده که قلم و فرهنگ هیچ حرمتی نزد حاکمان ایران ندارد، اما بار دیگر بر خود واجب دانستیم به محکوم نمودن این رفتارهای بدوی و ضدفرهنگی حکومت برخیزیم. به ویژه اینکه مرکزگرایی در ایران تنها ویژۀ حاکمیت نبوده و متأسفانه رسانه های مخالف نظام نیز چنان در چنبرۀ مخالفان ناسیونالیست مرکزگرا قرار دارد که هیچ صدایی از غیرفارس زبانان به مردمان این سرزمین مخابره نمی شود و سانسوری شدید در رابطه با فعالیت های مربوط به زبان ها و فرهنگ های غیرفارسی وجود دارد.
بازداشت نویسندگان و اهالی ادب در حالی صورت می گیرد که تلاش حکومت برای استحالۀ فرهنگی و زبانی مردم به ویژه در منطقۀ «کرماشان بزرگ» با شدت ادامه دارد و حکومت راه های گوناگونی را از انکار مطلق هویت مردم و جرم انگاری کردن فعالیت های مربوط به زبان و ادب کوردی، تا ایجاد تفرقه و کینۀ قومی به روش جداکردن گویش های مختلف زبان کوردی و موزه ای کردن آن در قالب مفهوم بی معنای میراث معنوی و همزمان انکار مطلق حق آموزش همان زبان به گویشورانش را آزموده و گویا اکنون که تمام تلاش سیستماتیکش را در راه انکار هویت کوردی منطقۀ کرماشان شکست خورده می بیند، از فضای امنیتی پس از قتل عام آبان استفاده کرده و گانگسترهای مسلحش را برای ربودن و زندانی کردن نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب به خانه و کاشانۀ ایشان روانه کرده است.
حکومت به صورت سیستماتیک در حال در تنگنا انداختن حیات فرهنگ های بومی است و اخیراً با قطع اینترنت در سراسر کشور همزمان با کشتار عمومی در زمینۀ سانسور و خفقان به رکورد جهانی تازه ای نیز رسیده است، با وجود هزینۀ سرسام آوری که برای ارگان های تبلیغاتی و ایدئولوژیکش می کند، از چند بیت شعر و چند داستان کوتاه و لغت نامه و شب شعر هراس دارد.

ما امضا کنندگان این بیانیه در دفاع از حقوق بدیهی مردم کُرد کرماشان و کوشش های مستقلانه و آشتی خواهانه شان، از حق آموزش زبان مادری و آزادی کامل در به کار بردن آن در چاپ و نشر و آفرینش هنری پشتیبانی کرده و رفتار ضدفرهنگی حکومت را که بدوی ترین شکل سانسور را با اشکال پیشرفتۀ آن توأم کرده است، محکوم می کنیم. نویسندگان و فعالان فرهنگی و اهل قلم در کرماشان هرچه سریعتر و بدون قید و شرط می باید آزاد شده و آزادانه و بدون هیچ مانعی به فعالیت های فرهنگی و ادبی شان ادامه بدهند. بدون شک رسانه های مرکزگرایی که اخبار این یورش های ضدفرهنگی را سانسور می کنند روسیاه تاریخ خواهند بود و عاملان و آمران آن نیز در تاریخ جایی بهتر از اسلافشان نخواهند داشت.

پلاتفُرم یارسان
یاری کورد
انجمن فرهنگی یارسان
انجمن سەوز کرماشان
فعالین ادبی، هنری و نویسندگان کرماشان و ایلام
جمعیت حقوق بشر کوردستان
انیستیتو کوردی استانبول
انیسیتوی کوردی استکهلم
کانون فرهنگی شرق کردستان
اتحاد انقلابیون کوردستان