بعد از سە روز جسد کولبر ١٤ سالە مریوانی پیدا شد

KMMK:

جمعە ٢٩ آذر ١٣٩٨ شمسی بعد از گذشت سە روز، مردم و فعالین شهرستان مریوان و سولاوا (سروآباد) توانستند، جسد فرهاد خسروی، کولبر ١٤ سالە را در کوە تَته و در زیر برفها پیدا کنند.

قابل ذکر است کە سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ شمسی، جسد یخ بسته آزاد خسروی برادر بزرگتر فرهاد اهل روستای نی پیدا شدە بود.

این دو برادر شب سەشنبە برای کولبری به منطقه مرزی هورامان رفته که در سرما و کولاک راه گم کرده بودند.

جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم مرگ این کولبران کورد میباشد. نبود فرصتهای کاری، عدم سرمایەگذاری و تعیین پروژەهای عمرانی برای شهرهای شرق کوردستان، غارت منابع و … سیاستهای حکومت ایران در قبال شهروندان شرق کوردستان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.