بازداشت یک فعال زن و صدور حکم برای یک فعال دیگر

KMMK:

سه شنبه ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۸هجری شمسی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با یورش به منزل یک فعال مدنی زن با نام “گولان علیزاده” در شهر مهاباد، وی را بازداشت کردند.

برا اساس این گزارش ایشان سرپرست گروه کوهنوردی ” میرکو مهاباد” است که بعد از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل می شود.

در خبری دیگر فعال مدنی با نام ” شهریار اسکویی ” از طرف دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران در سنه به ۳۰ ماه زندانی محکوم شد.

شهریار اسکویی قبلا از طرف دادگاه انقلاب ایران در سنه با اتهام پشتیبانی و عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران به ۵ سال حبس محکوم شده بود که بعدا با ارسال مدارک و اعتراض به این حکم ، حکم ایشان به ۳۰ ماه حبس کاهش یافت که طبق این حکم ایشان باید در اسرع وقت خودش را به ماموران زندان تحویل دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان