بازداشت روزنامه نگار کورد در تهران

KMMK:

روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹٨ شمسی روزنامه نگار کورد ” همایون عباسی ” متولد شاباد ( اسلام آباد غرب ) کرماشان در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

بر اساس گزارش: همایون عباسی سردبیر ماهنامه سیاسی ــ فرهنگی ” ژیلوان ” است که به مدت ۵ سال می باشد در تهران و شرق کوردستان به زبان کوردی و فارسی منتشر میشود.
تاکنون از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نمی باشد.

لازم به ذکر است: بعد از اعتراضات آبان ماه اخیر در ایران و بلاخص شرق کوردستان، نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به بازداشتهای گسترده در سطح جامعه کرده که سوای مردم مدنی در شرق کوردستان شمار زیادی از فعالین حوزه های فرهنگی، محیط زیست، روزنامه نگاری، نویسنده گان و.. را بازداشت کرده و اکنون تعداد زیادی از نویسندگان و همچنین فعالین زن شرق کوردستان در بازداشت این نیروهای می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان