آنیسا جعفری مهر بازداشت شده است

KMMK:

سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸، آنیسا جعفری مهر ،نویسنده و زبان شناس، در شاباد کرماشان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت این فعال مدنی هیچ خبری در دست نیست.
در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران شمار زیادی از فعالین مدنی، سیاسی، محیط زیستی، هنرمندان و نویسندگان کورد را در شرق کوردستان به صورت گسترده بازداشت کرده است ، برای بسیاری از این بازداشتی ها هیچ حکمی صادر نشده است و بدون ارایه اجازه قانونی بازداشت شده اند.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تابحال ۳۶۸ نفر در شرق کوردستان بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان