هادی حسنی کولبر نوجوان کشته شده، تنها نان آور خانواده بود

KMMK:
‌هادی حسنی کولبر ۱۶ ساله که شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸شمسی، که به ضرب گلوله نیروهای مرزبانی ایران کشته شد، تنها نان آور خانواده بود
این کولبر نوجوان که تنها ۱۶ سال داشت، وظیفه تان آوری خانواده را به عهده داشت و یک خانواده شش نفره را تأمین هزینه میکرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان در گفتگویی که با بستگان این کولبر کشته شده، داشته است، مطلع گردید که پدر ایشان سال گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام و هادی مجبور شده وظیفه تامین مخارج یک خانواده را به عهده بگیرد.
هادی چهار خواهر کوچکتر از خود داشته و بعد از مرگ پدر مجبور بوده بسیار سخت کار کند. در نهایت و تحت فشار شدید مجبور به کولبری میشود.
دو تن از افرادی که هنگام تیر خوردن هادی در محل حضور داشته‌اند، اظهار داشتند که نیروهای نظامی و مرزبانی ایران هیچ گونه هشدار قبلی نداده و به قصد مشت مستقیم آنها را هدف گرفته‌اند، که در نهایت به کشته شدن هادی حسنی کولبر نوجوان ربطی انجامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان