کیک های سمی و تلاش حکومت ایران برای انحراف افکار عمومی از جنایات آبان ماه

KMMK:
طی روزهای گذشته اخبار زیادی در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص های مشکوک در شهرهای شرق کوردستان و ایران منتشر شده است، اغلب این کیک ها و دیگر مواد خوراکی در مدارس توزیع شده است و دانش آموزان زیادی بعد از مصرف این خوراکی‌ها مسموم و روانه بیمارستان ها شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است با توجه به نفوذ و کنترل تمامی ارکان جامعه از سوی ارگان های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، این پدیده اقدامی جز تلاش حکومت ایران برای انحراف افکار عمومی جامعه شرق کوردستان و ایران از جنایت های این حکومت نمیباشد.
با توجه به کشتار وسیع مردم در شرق کوردستان و ایران که به کشته شدن بیش از. ۵۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر تنها در چند روز انجامید، این اقدام حکومت ایران تلاشی جهت انحراف افکار عمومی و مطرح کردن اخباری است که مشکلات سیاسی موجود در جامعه را به فراموشی مقطعی بسپارد.
قابل ذکر است که در آبان ماه سال جاری اعتراضات وسیع مردمی در اغلب شهرهای شرق کوردستان و ایران نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم شکل گرفت که با سرکوب خونین حکومت ایران مواجه شد، در اغلب شهرها حکومت نظامی اعلام نشده حاکم شد و نیروهای نظامی حکومت ایران با شلیک مستقیم به سوی شهروندان معترض بیش از پانصد نفر را به قتل رساندند. همزمان صدها نفر زخمی و تعداد بیشماری نیز بازداشت و هم اکنون تحت بازجویی و شکنجه را دارند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از انتشار اخبار و مخفی نگه داشتن جنایات خود اینترنت و تلفن شرق کوردستان و ایران به مدت حدود یک هفته قطع و راه هر گونه ارتباط رسانه‌ای را مسدود کرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است که توزیع این مواد خوراکی در مدارس تلاش دیگری از سوی حکومت ایران جهت به بیراهه کشاندن مردم و سرپوش بر جنایات صورت گرفته و به فراموشی سپردن جنایت هولناک آبان ماه است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

تلگرام
@KMMKKURDISTAN

پەیوەندی/ارتباط
@KMMKADMIN