بوکان/ صدور حکم دو سال زندان برای یک فعال مدنی

KMMK:

چهارشنبە، ۲۰ آذرماه ۱۳۹٨ خورشیدی، سمکو معروفی، فعال مدنی اهل بوکان از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری جمهوری اسلامی ایران در این شهر به دو سال زندان محکوم شد.
این دادگاه نامبرده را به اتهام اختلال در نظم عمومی و شرکت در تجمعات اعتراضی برای پشتیبانی از مردم کوردستان در روژآوا و فعالیت محیط زیستی محکوم اعلام کرد.

لازم بذکرست، سه‌شنبه، ۲۳ مهرماه، سمکو معروفی به همراه سه فعال مدنی دیگر ساکن این شهر، ژاکاو اسماعیل‌پور، هومن امینی و شاهو خزری از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدند.

سمکو معروفی بعد از اعلام حکم صادره با تودیع وثیقه و سە تن دیگر نیز بصورت موقت آزاد شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

تلگرام
@KMMKKURDISTAN
پەیوەندی/ارتباط
@KMMKADMIN