کبودوند در شرایط بحرانی قرار دارد

طبق گزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است محمد صدیق کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان وضعیت جسمانی نامساعدی قرار دارد.

محمد صدیق کبودوند از ١٠ روز پیش در اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی دست بە اعتصاب غدا زدە است.

در اطلاعیەایی کە سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بە جمعیت حقوق بشر کردستان فرستادە است  امدە است کە  خانواده این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ملاقات کابینی که با وی داشتند، اظهارکردند: کبودوند چند نوبت به بهداری منتقل شده و مورد معاینه قرار گرفته است ، پزشکان زندان به وی توصیه کرده‌اند که در اسرع وقت به اعتصاب غذا پایان دهد.

همچنین امدە است کە سرگیجه، تب شدید، ضعف عمومی، کاهش وزن، درد پروستات با اعتصاب غذا تشدید شده و آقای کبودوند در شرایط بحرانی قرار گرفته است.

طبق اطلاعات بدست امدە پرونده «کیفرخواست» محمد صدیق کبودوند مبنی بر اتهامات جدید به دفترکل دادگاه انقلاب ارسال شده است.

محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

جمعیت حقوق بشڕ کردستان