کنفرانس مریوان شناسی به تأخیر افتاد

KMMK:

جمعه ۲۲ آذرماه ۱۳۹٨ اطلاعیه‌ای درباره‌ی به تأخیر افتادن کنفرانس مریوان شناسی منتشر شد.

این اجلاس قرار بود در تاریخ ۲۱ و ۲۲ این ماه (آذر) برگزار شود باوجود خبرهای رسیده همه کارها برای انجام شدن کنفرانس انجام‌شده بود.

انجمن فرهنگی ادبی مریوان اعلام کرده بود: باوجود اطلاعیه جدید ارسال‌شده به تهیه‌کنندگان، این‌گونه مقررشده است که برگزاری کنفرانس مذکور تا فروردین ۱۳۹۸ به تأخیر افتد.

احتمال دارد جو امنیتی حاکم بر فضای شهر مریوان و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان، دلیل به تأخیر افتادن این کنفرانس باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان