آرمان غفوری بە زندان منتقل شد

KMMK:

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ شمسی، آرمان غفوری، روزنامه‌نگار و فعال محیط‌زیست کە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران در مریوان، بە حبس محکوم شدە بود، بە زندان منتقل شد.

دفتر اجرای احکام، نامبرده را احضار و جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۱ سالە حبس، بە زندان مرکزی ایران در مریوان منتقل کرده است.

دادگاه تجدیدنظر حکومت ایران در استان سنه این فعال کورد را بە یک سال حبس محکوم و به‌صورت شفاهی به نامبرده ابلاغ کرده بود.

آرمان غفوری ۸ مرداد ۹۷ بازداشت و پس از ۵ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، با وثیقە آزاد شدە بود.

 دادگاه انقلاب، نامبرده را بە اتهام «تبلیغ علیە نظام و عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران»، به ۶ سال حبس محکوم کرده، حکم نهایتاً از سوی دادگاه تجدیدنظر بە ۱ سال حبس تقلیل یافت.

قابل‌ذکر است که آرمان غفوری مهرماه امسال، بە اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی علیە لشکرکشی حکومت ترکیە بە شهر عفرین، از سوی شعبە ۱۰۲ کیفری بە ۶ ماه حبس محکوم شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان