جمعیت حقوق بشر کوردستان نهمین کنگره خود را برگزار کرد

KMMK:

روز شنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۹، جمعیت حقوق بشر کوردستان نهمین کنگره خود را با حضور اعضای سازمان در شهر فرانکفورت آلمان برگزار کرد.
کنگره KMMK هر دوسال یکبار جهت انتخاب اعضای جدید شورای رهبری سازمان برگزار می شود.

در کنگره مذکور بعد از اعلام انحلال شورای رهبری پیشین از سوی رئیس مشترک کنگره هشتم ک م م ک، اساسنامه سازمان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و در نتیجه تغییراتی در اساسنامه، به این صورت که چند ماده از اساسنامه قبلی منسوخ و حذف شد و چندین ماده نیز به این اساسنامه اضافه شد، لحاظ شدند.
پس از ایجاد تغییرات در اساسنامه، اعضای ک م م ک شورای رهبری جدید را انتخاب کرده و شورای رهبری موظف به انتخاب روسای مشترک و اعلام برنامه و پروژه دوسال آینده ک م م ک به اعضای سازمان شدند.
اعضای شورای رهبری کنگره نهم به صورت ذیل می باشند:

اعضای اصلی

۱- جهانگیر عبداللهی
۲- افسانه روحنده
۳- محمد هژبری
۴- عدنان رشیدی
۵- قادر شیری
۶- سوران رشیدی
۷- آکام فرهنگ زاده

اعضای علی البدل


۲- زیلان روژهلات

در نشست شورای رهبری سرکار خانم افسانه روحنده و آقای جهانگیر عبداللهی به عنوان روسای مشترک جدید ک م م ک انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در کنگره نهم ک م م ک از شهید اقبال مرادی عضو شورای رهبری ک م م ک یاد شد و پیمان داده شد که در جهت ترویج بیشتر حقوق بشر و در جهت آزادی و دمکراسی، که شهید اقبال در راه آن از سوی حکومت ایران ترور شد، مستحکم تر گام برداشته شود.


جمعیت حقوق بشر کوردستان