کامیاران /مرگ یک جوان بر اثر شکنجه اطلاعات جمهوری اسلامی در سنه

KMMK:
جمعه ۱۵ اذرماه ۱۳۹۸ یک جوان با هویت “کاوه ویسانی” فرزند” فتح اله “اهل روستای” خامسان “از توابع کامیاران ساکن” سنه” در پی اعتراضات اخیر از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد و جسد نامبرده در اطراف سنه پیدا شد.

شایان ذکر است که خانواده “ویسانی” از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده بودند تا خبری از بازداشت فرزندشان منتشر نکنند و همچنین بر اساس گزارشات رسیده اثار کبودی و ضرب شتم بر روی جسد نامبرده به وضوح قابل مشاهده بوده ،خانواده” ویسانی”اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنه را مسئول قتل فرزندشان میدانند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان