کشته و زخمی شدن سه کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی حکومت ایران

KMMK:

روزسه شنبه ۵ آذر ماه ۹٨ در مرز سیف شهرستان سقز کولبری به نام ” ناصح آذرپور” متال و دارای دو فرزند مورد هدف مستقیم شلیک نیروهای مرزی ایران قرار گرفت و جان باخت.
جنازه نامبرده در شهر صاحب ازتوابع سقز به خاک سپرده شد.

در همین روز ودر مرز سردشت نیروهای مرزی ایران کاروانی از کولبران را هدف تیراندازی قراردادند که در نتیجه آن یک کولبر به نام ” حسن صالحپور ” از ناحیه پا به شدت مجروح و به بیمارستان سردشت منتقل شد.
در ادامه کشتار و تیراندازی به سوی کولبران در مرز پیرانشار نیز نیروهای مسلح مرزی جمهوری اسلامی ایران بر روی دسته ای دیگر از کولبران آتش گشوده که در نهایت کولبری به نام ” طاها رشیدزاده ” به شدت زخمی شده که جهت مداوا به بیمارستانی در اورمیه منتقل شد.
بر اساس آمار مرکز KMMK از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با شلیک مستقیم نیروهای مرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران وبا احتساب موارد مذکور ۶۲ کولبر کشته و تعداد ۱۲۹کولبر زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان