هویت ۱۰۱ نفر از قربانیان اعتراضات آبان ماه مشخص شد

KMMK:

بر اساس اعلام آمارهای غیر رسمی، هویت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در جغرافیای سیاسی ایران و شرق کوردستان مشخص شده است. باتوجه به اینکه طی چندروز اخیر حکومت جمهوری اسلامی ایران اقدام به قطع اینتر نت در کل ایران و شرق کوردستان نمود تا در سایه عدم امکانات اطلاع رسانی به شدیدترین شیوه اعتراضات را سرکوب نماید، نهادهای حقوق بشری اذعان داشتند: بیگمان تعداد قربانیان بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده تاکنون می باشد. در هیمن رابطه طی گزارشی غیر رسمی از مریوان مطلع شدیم که گویا امروز یکشنبه۳ آذر ماه جنازه ۲ نفر از مکانی نامعلوم توسط نیروهای امنیتی به بیمارستان مریوان منتقل شده است که هویت آنها نامعلوم می باشد.
با نگاهی اجمالی لیست مشخص شده قربانیان در می یابیم که مانند گذشته سهم شرق کوردستان در قربانی شدن توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران بسیار قابل تامل می باشد. اسمامی مشخص شده به این صورت می باشد:
۱- سقز – مینا شیخی
۲- مریوان – مهران تاک
۳- مریوان – بهروز ملکی
۴- مریوان – عثمان نادری
۵- مریوان – دانیال استواری
۶- مریوان – ادریس بیواره
۷- مریوان – عثمان احمدی
٨- مریوان – آرین رجبی
۹- مریوان – برهان منصورنیا
۱۰- سنه – مظفر صیفی
۱۱- سنندج – علی بغلانی
۱۲- بوکان – شلیر دادوند
۱۳- بوکان – هیوا نادری
۱۴-جوانرود – حمزه نقدی
۱۵- جوانرود – یونس هوشنگی
۱۶- جوانرود – کاوه رضایی
۱۷- جوانرود – جبار تجاره
۱۸- جوانرود – سلمان رحمانی
۱۹- جوانرود – کاوه محمدی
۲۰- جوانرود – ابراهیم مرادی
۲۱- جوانرود – … عزیز(کارمند شهرداری)
۲۲- جوانرود – مبین عبداللهی
۲۳- جوانرود – عمران ولیدی
۲۴- جوانرود – علی(یونس) فیروزبخت
۲۵- کرمانشاه – مظفر ظهیری
۲۶- کرمانشاه – نادر بیراموند
۲۷- کرمانشاه – محمد میرزایی
۲۸- کرمانشاه – مظفر وطن‌دوست
۲۹ -کرمانشاه – یونس عزتی
۳۰-کرمانشاه – مصطفی فرزامی
۳۱- کرمانشاه – نادر ببژنوند
۳۲- تهران – گلناز سمسامی
۳۳- تهران – اسلامشهر – ایمان رسولی
۳۴- تهران – اسلامشهر – محسن جعفرپناه
۳۵- تهران – اسلامشهر – آرش کهزادی
۳۶- تهران – اسلامشهر – محمدمهدی حقگوی
۳۷- تهران – شهریار – رضا حسن وند
۳۸- تهران – شهریار – ابراهیم محمد پور
۳۹- تهران – شهریار – آزاده ضربی
۴۰- تهران – شهریار – مهدی پاپی
۴۱- تهران – شهریار – حسین قدمی
۴۲- تهران – شهریار – مهدی دائمی
۴۳- تهران – شهریار – احسان شیری
۴۴- تهران – شهریار – میلاد نجهوند
۴۵- تهران -شهریار – … مومنی
۴۶- تهران – قدس – … علیزاده (مرد)
۴۷- تهران – فریدون کاظمی
۴۸- تهران – سجاد باقری
۴۹- تهران – شهریار – علی‌الله امینی
۵۰- تهران – شهریار – قاسم رضایی
۵۱- تهران – شهریار – یارمحمدی
۵۲- تهران – بهارستان – فاطمه حبیبی
۵۳- تهران – بهارستان – گل‌آقا نوری
۵۴- تهران – علی بهبودی
۵۵- تهران – قدس – حسین شهبازی
۵۶- تهران – قدس – جواد بابایی
۵۷- شیراز – جانفشان اسدی
۵۸- اهواز – محمدرضا عسافی زرگانی
۵۹- اهواز – حمزه سواری
۶۰- بهبهان – محمدحسین قنواتی
۶۱- بهبهان – مهرداد دشتی‌زاده
۶۲- بهبهان – احسان عبدالله‌نژاد
۶۳- بهبهان – محمود دشتی‌زاده
۶۴- بهبهان – احمد حشم‌دار
۶۵- بهبهان – شبنم دیانی
۶۶- بهبهان – … تدین
۶۷- بهبهان فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)
۶۸- ماهشهر – خانم عتقی
۶۹- خرمشهر – میثم منیعات
۷۰- خرمشهر – میلاد حمیداوی
۷۱- خرمشهر – میثم عبدالوهاب عدگی‌پور
۷۲- خرمشهر – خالد منیعات
۷۳- خرمشهر – علی غزلاوی
۷۴- خرمشهر – ابراهیم مطوری
۷۵- خوزستان – هادی قربانی
۷۶- شوشتر – احمد موسوی جعاوله
۷۷- آبادان علی بغلانی
۷۸- ماهشهر – … حطاوی
۷۹- ماهشهر – قاسم باوی
۸۰- ماهشهر – محمد خالقی
۸۱- ماهشهر – عدنان هلالی
۸۲- ماهشهر – مجتبی عبادی
۸۳- ماهشهر – منصور دریس
۸۴- ماهشهر – عباس(رضا) عساکره
۸۵- ماهشهر – احمد خواجه آلبوغلی
۸۶- اهواز – میثم مجدم
۸۷- ماهشهر محمد خالدی
۸۸- ماهشهر علی خواجه آلبو علی
۸۹- شیراز -کلار رسول قویمی
۹۰- شیراز – مهدی نکویی علی‌آبادی
۹۱- شیراز – رضا جعفری
۹۲- شیراز – مجید هاشمی
۹۳- شیراز – عبدالله قویمی
۹۴- شیراز- … پارسایی
۹۵- شیراز – … پارسایی
۹۶- گرمسار – حسن طاووسی
۹۷- سیرجان – روح‌‌الله نظری فتح‌آبادی
۹۸- کرج – شهرام معینی
۹۹-تبریز – علی حسینی
۱۰۰- فردیس – استان البرز – آشور کلنا(هموطن مسیحی)
۱۰۱- مهرشهر کرج – حمید رسولی
جمعیت حقوق بشر کوردستان

تلگرام
@KMMKKURDISTAN
پەیوەندی/ارتباط
@KMMKADMIN