سنە/ بی خبری از سرنوشت یک فعال فرهنگی

KMMK:

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ شمسی، پریسا سیفی از فعالان فرهنگی شهر سنه توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات حکومت ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس گزارش دریافتی خانم سیفی از فعالان فرهنگی میباشد، ایشان متولد کامیاران و ساکن شهر سنه می باشند.

همچنین نامبرده از لحظه بازداشت تا کنون تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشته خانواده نامبرده از محل بازداشت فرزندشان اطلاعی ندارند.
خانم سیفی متولد ۱۱ اسفند ۱۳۶۸ شمسی میباشد، احتمال آن میرود که نامبرده به دلیل اعتراض به حملات ترکیه علیه کوردها در غرب کوردستان بازداشت شده باشد، تاکنون از اتهامات نامبرده اطلاعاتی کسب نشده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان