وضعیت در کرماشان و مریوان بحرانی است/ حکومت ایران با سلاح سنگین به مردم حمله کرده‌ است

KMMK;
اعتراضات و اعتصابات مردمی در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ شمسی ادامه داشته است. در شهر مریوان اعتصاب عمومی حاکم بوده و جوانان شهر را به کنترل خود درآورده و از ورود نیروهای نظامی ایران به محلات ممانعت کرده‌اند.
بر اساس گزارش دریافتی جوانان و مردم در کوچه خیابانهای شهر، سنگربندی کرده و همچنان در مقابل توحش نیروهای نظامی ایران مقاومت می‌کنند.

در گزارشی دیگر طبق اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در کلانشهر کرماشان عملا فاجعه انسانی در  حال وقوع است و مردم را دارند با سلاح های سنگین قتل عام میکنند.
نیروهای نظامی ایران با سلاح سنگین شهروندان معترض را هدف شلیک قرار داده‌اند. هنوز آمار دقیقی از جان باختگان این شهر ناشر نشده است، ولی گزارشها نشان از جان باختن تعداد زیادی از معترضان خبر می‌دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان