موج خودکشی های شرق کوردستان شهر بوکان رانیز درنوردید

خود کشی مرد ۵۷سالەای در منطقه علی آباد بوكان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: صبح امروز،يك شنبه ۲٦ارديبهشت در شرق كوردستان مرد ۵۷سالەای اهل علی آباد بوكان اقدام به خود كشى كرده و باحلق آويز كردن خود به زندگیش پایان داد.

بنابە گزارشات رسیدە مرد فوت شدە اهل علی آباد  شهر بوكان در منزل شخصى خود طى اقدامى خورا حلق آويز كرده و جان خو را از دست داده است،به گزارش منبع خبری از بوکان بنا به درخواست خانوادەی متوفی از ذكر نام اين مرد خود دارى كردند

لازم به ذكر است كه از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از۲۲مورد خود كشى از شرق كوردستان گزارش شدە است کە اینبار موج خود کشی بە بوکان رسید.در ادمە باید افزود کە بیشتر افرادی کە اقدام بە خودکشی کردەاند قشر جوان و بلاخص دختران وزنان جوان بوده اند كه از جمله عوامل آن مى توان به وضعيت فرهنگی،فقرمالی، عدم وجود منابع شغلی ودرامد زا، مشکلات خانوادگی،تبعيض جنسيتى و..اشاره كرد.

كه دولت جمهورى اسلامى ايران به مثابه سالهاى گذشته با محروم نگە داشتن ملت کورد در شرق کوردستان از لحاظ اقتصادى ،فرهنگی،ایجاد اشتغال و…. بزرگترین مسبب موج گستردە خود کشی ها در این بخش کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان