اعتراض دسته‌جمعی رانندگان تاکسی شهر سنه

KMMK:

در پی افزایش بهای بنزین در جغرافیای سیاسی ایران رانندگان تاکسی در شهر سنه (سنندج) و حومه دست به اعتصاب زده و از انتقال مسافرین خودداری کردند که این حرکت باعث ازدحام مردم در شهر شد.

از طرفی هم فعالین مدنی در بانه و اغلب شهرهای شرق کوردستان در فراخوانی خواهان اعتراض و تحصن مردمی شده‌اند تا بدین شیوه، نارضایتی خود را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی ایران برسانند.

شایان‌ذکر است؛ خبرگزارهای رسمی جمهوری اسلام ایران در روزهای گذشته قیمت بنزین سهمیه‌ای باکارت سوخت را ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرده بود که این تصمیم دولت منجر به تشکیل اعتراضاتی گسترده در جغرافیای سیاسی ایران و شرق کوردستان شده است.

گفتنی است که گرانی، افزایش تصاعدی قیمت‌ها، بی‌کاری و تورم افسارگسیخته، زندگی را بیشتر از پیش به کام مردم در شرق کوردستان تلخ کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان