۱٨۰ روستای شهرهای سقز و بانه از داشتن آب شرب محروم‌اند

KMMK:

نماینده منتخب حکومت ایران در مجلس برای شهرهای بانه و سقز (محسن بیگلری) در موردنیاز به آب شرب بیش از ۱٨۰ روستای سقز و بانه گفت: هم‌زمان با سفر وزیر حکومت ایران به استان سنه (سنندج) نامبرده متعهد شد، آب شرب موردنیاز ۱۰۰ روستای این شهرها از سد عباس‌آباد بانه و ٨۰ روستای دیگر از سد چراغ ویسی سقز تأمین شود اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

استان سنه ازلحاظ منابع طبیعی، آب و کشاورزی از استان‌های غنی در جغرافیای سیاسی ایران است، اما در حال دست‌وپنجه نرم کردن با حادترین مشکل تأمین آب شرب ساکنین می‌باشد و بیشتر آب مورداستفاده آلوده و دارای املاح مضر بوده و گاها سمی شده و ساکنین ناچار به استفاده از چشمه‌ها و آب‌های جاری در سطح استان شده‌اند. درحالی‌که ده‌ها سازه سد در این استان جهت استفاده استان‌های دیگر ایران به کارگرفته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان