تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر روی کولبران

KMMK:

روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹٨ بر اثر آتش گشودن نیروهای امنیتی ایران بر روی کاروانی از کولبران در مرز پیرانشار، پنج کولبر زخمی شدند.
بر اساس خبر؛ گروهی از کولبران در مرز مذکور در حال عبور بوده اند که در کمینی نیروهای مرزبانی ایران افتاده و از سوی این نیروها بر رویشان آتش گشوده که پنج تن از آنها به سختی زخمی می شوند.

تا تین لحظه هویت دونفر از کولبران مشخص شده که به صورت زیر می باشد:
” سیروان سعادت نیا” ۳۳ ساله و اهل روستای دلاوران و “سلیمان آبتین” ٥۰ ساله اهل روستای بادین آباد.
شایان ذکر است از هویت دیکر کولبران زخمی اطلاعی تا اکنون در دست نمی باشد.
بر اساس آمارهای KMMK از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران تعداد ٥۹ کولبر کشته و با احتساب این موارد ۱۲۶ کولبر زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان