یک فعال کارگری جهت اجرای حکم به زندان احضار شد


KMMK:
  سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ شمسی ،توفیق محمودی فعال کارگری ساکن شهر سنه، از طرف شعبه ۴ دادگاه کیفری جهت اجرای یکسال حبس تعزیری به زندان احضار شده است. حکم یک سال زندان قبلاً توسط  دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته بود.
احضار این فعال کارگری در حالیست که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با زندانی کردن فعالان و صدور احکام سنگین، جامعه و فعالان آن را وادار به سکوت کند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۱۱ نفر بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان