اورمیه: حکومت ایران اعدام یک زندانی را اعدام کرد

KMMK:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ شمسی یک زندانی با نام «میثم قربان‌نژاد» که پیشتر به اتهام «قتل عمد» به «قصاص»محکوم شده بود، در زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه اعدام شده است.

بر اساس خبری از شبکه حقوق بشر کردستان وی روز گذشته به همراه یک زندانی دیگر به نام «مهدی مصطفی‌زاده» جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان منتقل شده بود.

بر اساس گزارش مهدی مصطفی‌زاده توانسته است مدت دو ماه از خانواده مقتول وقت بگیرد تا مقدمات جلب رضایت آنها را فراهم کند، از این رو حکم اعدام اعدام وی اجرا نشده و به بند ۳-۴ زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بازگردانده شده است. وی از ۳ سال پیس به اتهام قتل عمد در زندان به‌سر می‌بَرد».

میثم قربان‌نژاد ۵ سال پیش در سال ۱۳۹۳ به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود و این مدت در بند ۱۴ زندان اورمیه در حبس بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان