سنه/ صدور حکم زندان برای چهار شهروند

KMMK:

دادگاه تجدید نظر حکومت ایران در سنه چهار شهروند را که اتهام سیاسی داشتند به زندان تعلیقی محکوم کرد.
هویت افراد محکوم شده ” یادگار جعفری، یاسین کریمی، هیمن محمدیان و پوریا ناصری” اعلام شده است.
شایان ذکر است؛ پیشتر در دادگاه بدوی برای هریک از افراد مذکور یک سال زندان تعزیری حکم صادر شده بود.
بر اساس گزارش؛ نامبردگان در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹٨ به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزب اپوزسیون کورد، توسط نیروهای اداره اطلاعات ایران بازداشت و پس از ۳ روز بازجویی باقرار وثیقه آزاد شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان