خوی/ زخمی شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی ایران

KMMK: ‌

شامگاه روز ۱۹ آبانماه ۱۳۹٨ کولبر به نام حسن اهل روستای تور در منطقه الند از توابع شر خوی ۲۴ ساله توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران زخمی شد.

بر اساس خبر؛ نامبرده بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران ار ناحیه ران پا مجروح شده است.
ظاهرا پس ازاین رویداد کولبر زخمی در روستای بلسور سفلی تحت مداوای اولیه قرار گرفته و سپس به بیمارستان خوی منتقل کرده اند.
بر اساس آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان:
از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی حکومت ایران ۵۹ کولبر کشته و با احتساب این مورد ۱۲۱ کولبر زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

پەیوەندی – ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN