سقز / قطع پای یک شهروند پس از انفجار مین

KMMK:

روز دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸، یک چوپان با نام “ارسطو نیک بین” از اهالی روستای ایساق آباد از توابع سقز بر اثر انفجار مین پای خود را از دست دادە است.

نامبرده ۱۹ سال سن داشته و پس از مجروح شدنش وی را به بیمارستان جهت مداوای پزشکی منتقل می کنند.
بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تابحال در شرق کوردستان بر اثر انفجار مین یک نفر کشته شده و ۶ نفر هم زخمی و مجروح شده اند ، از سوی دیگر هم ۸ کولبر بر اثر انفجار مین زخمی شده و یک تن دیگر کشته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان