سقز/ خونریزی داخلی یک زندانی سیاسی بعد از اعتصاب غذا

KMMK:

از روز چهار شنبه ۲۴ مهرماه سال جاری به این سو، زندانی سیاسی کورد “اقبال زارعی” در اعتراض به دخالت های اداره ی اطلاعات در پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است.

طبق گزارشات، قاضی دادگاه حکم آزادی ایشان را صادر کرده اما اداره اطلاعات از این اقدام دادگاه ممانعت به عمل اورده و همچنین خواهان شکستن اعتصاب این زندانی سیاسی نیز شده است.

طبق همین گزارش ، وضعیت جسمانی و سلامتی اقبال زارعی وخیم گزارش شده است و مسئولین زندان در قبال این زندانی بی باک و بی توجه اند. اقبال زارعی در تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ بعد از یورش به منزلش دستگیر و به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون کوردستانی مخالف ایران روانه ی زندان و همچنین به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. شایان ذکر است که ایشان متاهل و قبلا نیز به مدت ۳ ماه و یک روز زندانی شده بود. جمعیت حقوق بشر کوردستان