محکومیت شهروندان کورد توسط دستگاه قضایی ایران


KMMK:

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران سه شهروند را در ایلام و اورمیه را به سه سال زندان محکوم کرد.

طبق این گزارش “احمد شکری” اهل ایلام از سوی دادگاه انقلاب برای این شهر به یکسال حبس تعزیری محکوم شد ، این شهروند ایلامی به اتهام تشویش اذهان عمومی به یکسال زندان محکوم شده است.

احمد شکری بیست و یکم مهرماه سال ۱۳۹۸ در تجمعات اعتراضی حمایت از روژاوا بازداشت و پس از پایان بازجویی به زندان ایلام منتقل شده بود.

از سویی دیگر دو شهروند دیگر اهل اورمیه به‌ نام‌های “رضا اسماعیلی و کیوان زارع” در شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و هر کدام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده اند.

این دو شهروند بیستم مهرماه سال ۱۳۹۸ بازداشت و پس از بازجویی‌ها به بند جوانان زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN