گردهمایی اعتراضی تعاونی مسکن صنم

KMMK:

روز پنج‌شنبه ۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی اعضای تعاونی مسکن صنم و نساجی کوردستان در اعتراض به عدم واگذاری واحدهای مسکونی بعد از ۱۸ سال در مقابل استانداری جمهوری اسلامی ایران در سنه (سنندج) دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش معترضین که تعدادشان به ۵۳۰ نفر می‌رسید بعد از ۱۸ سال به انتظار نشسته و دست به اعتراض و تجمع زده و خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان